ข่าวประชาสัมพันธ์

เอกสารประกอบการสอบสัมภาษณ์และเซ็นสัญญารับทุนสนับสนุนจากบริษัท ซีพีออลล์สำหรับนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2559 รอบที่ 2

  เอกสารประกอบการสอบสัมภาษณ์และเซ็นสัญญารับทุนสนับสนุนจากบริษัท ซีพีออลล์สำหรับนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2559

 รอบที่ 2 ในวันที่ 23 มิถุนายน 2559 เวลา  08.00 น. - 16.00 น.

 

ขั้นตอนการสัมภาษณ์และเซ็นสัญญารับเงินสนับสนุน

แบบฟอร์มรตรวจร่างกาย

เอกสารประกอบการเซ็นสัญญาขอทุนวันที่ : 2 มิ.ย. 2559
ที่มา :
อ่าน : 782